Jongeren +14

Als jongere of jongvolwassene kan je tegen verschillende obstakels aanlopen.

Opgroeien is immers een enorme taak en zowel de schoolomgeving als de thuisomgeving kunnen voor serieus wat uitdagingen zorgen. Het kan zijn dat je je niet meer lekker in je vel voelt of moeite hebt met ontwikkelingstaken, het kan zijn dat er dingen op je pad zijn gekomen die je beschadigd hebben en waar je nog steeds erg mee worstelt. Zulke gebeurtenissen kunnen in het heden hun invloed blijven uitoefenen. Het is dan ook belangrijk om erover te praten.

Wat het ook is, wie je ook bent, bij Elin wordt er zonder oordeel en in alle openheid geluisterd naar je verhaal en naar wie jij bent.

Als je je graag wil aanmelden, kan je een afspraak maken via deze link.

Op deze eerste afspraak kijken we dan samen naar je aanmeldingsvraag. Hier nemen we een tweetal sessies voor. Daarna kijken we of het wenselijk is om een therapie op te starten of net niet. Misschien is er iets anders beter voor je geschikt. Dat zoeken we samen uit.