wie?

Voor wie is bemiddeling zinvol?

Een bemiddeling kan plaatsvinden omtrent zeer verschillende conflicten. Het kan gaan over vennoten die uit elkaar willen gaan, het kan gaan over burenruzies, het kunnen een huurder en een verhuurder zijn die uit een conflictueuze relatie willen geraken, het kan een werknemer zijn en een werkgever, een bedrijf dat wil splitsen, ruzie in een team, een erfeniskwestie, …

Bij elin zijn we gespecialiseerd in familiale bemiddeling, wat wil zeggen dat de focus bij elin ligt op het bemiddelen van (echt)scheidingen.

Ex-koppels die aan het scheiden zijn maar er zelf niet meer uitkomen en graag onpartijdige begeleiding willen in hun proces van afspraken maken.

Maar eveneens ex-koppels die al wel in een gerechtelijke procedure zitten en zelf toch eerst nog graag een minnelijke schikking willen trachten te bereiken of ex-koppels die door de rechter verplicht worden een bemiddeling aan te vatten alvorens de procedure kan worden verder gezet.

Is bemiddeling iets voor jullie?

Wil u graag een verkennend gesprek?

Dat kan. Het is hierbij evenwel erg belangrijk dat er onpartijdigheid is van in het begin.

Vanaf de eerste stap is de toestemming nodig van beide partijen, daarom kan u:

Ofwel een afspraak maken via deze link waarbij u uw beider emailadressen achterlaat. U ontvangt dan beiden een mail terug om de afspraak te bevestigen en een korte schets te vragen van de situatie (door jullie beiden apart te versturen met elkaar in CC).

Of u stuurt beiden apart (met elkaar in CC) een mailtje met een korte schets van de situatie naar info@praktijkelin.be U krijgt dan een afspraakvoorstel terug.