wat en waarom?

Wat is bemiddeling?

Wanneer twee of meerdere partijen hun wegen scheiden, valt er meestal heel wat te verdelen en te regelen. Door emotionele obstakels wordt dat vaak erg moeilijk. Men is gekwetst en wil zich verdedigen, men is gekwetst en wil de ander laten voelen hoeveel pijn hij/zij wel niet ervaart (of ervaren heeft). De pijn die een breuk met zich meebrengt, kan een akkoord dat voor beide partijen aanvaardbaar is, in de weg staan.

De tussenkomst van een bemiddelaar kan dan een mogelijke nuttige volgende stap zijn.

Een bemiddelaar kan immers inspelen op die onderliggende (vaak emotionele) obstakels en zo samen met jullie de weg vrij maken naar een akkoord waar iedereen zich in kan vinden.

Alle partijen hebben er immers belang bij (niet in het minst de kinderen) dat de relatie ook in de toekomst leefbaar blijft. Een bemiddeling beoogt dan ook de relaties functioneel te houden op lange termijn.

Op het einde van een bemiddeling kan deze afgesloten worden met een bemiddelingsovereenkomst of indien van toepassing een EOT-overeenkomst.

Waarom bemiddelen?

Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor een gerechtelijke procedure. Om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij(en) een akkoord zoekt, dat aanvaardbaar is voor iedereen.

Een rechtszaak leidt vaak tot een onherstelbare breuk in relaties, vooral wanneer het gaat over een conflict met familieleden. Bemiddeling is een constructieve en vreedzamere oplossing.

Waarom een erkend bemiddelaar?

Een erkende bemiddelaar – in tegenstelling tot een niet-erkend bemiddelaar – is een bemiddelaar die een erkende opleiding volgde en tevens aangesloten en erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie. Hierdoor is hij gemachtigd om een bindend akkoord op te stellen dat kan bekrachtigd worden in de rechtbank.

Eveneens is het belangrijk in die zin dat u als cliënt bij ontoelaatbaar gedrag van de bemiddelaar een klacht kan indienen bij de Federale Bemiddelingscommissie. Erkende bemiddelaars moeten immers verplicht aangesloten zijn bij deze commissie.