hoe?

Hoe verloopt een bemiddeling bij een erkend bemiddelaar?

Bemiddelen is een techniek. Het is een bepaalde manier van werken die de bedoeling heeft beide partijen op een voor hen beiden bevredigende manier uit elkaar te kunnen laten gaan.

De kerngedachte van bemiddeling is dat niemand iets moet opgeven wat echt belangrijk voor hem/haar is.

Het doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen waar beide partijen zich voldoende in kunnen vinden, zodat ze op lange termijn overtuigd blijven van het akkoord. Op deze manier kunnen ze, ook achteraf, een vreedzame relatie onderhouden (o.a. bijvoorbeeld in het belang van de kinderen).

Via verschillende gesprekstechnieken, het open karakter, de motivatie en medewerking van de cliënten en de focus op het bereiken van een akkoord, wordt er niet onderhandeld maar overeen gekomen. Hierbij worden (vaak emotioneel gewortelde) obstakels eerst belicht en benoemd waardoor er ruimte en helderheid gecreëerd wordt om de praktische obstakels aan te pakken.

Bemiddeling kan – maar hoeft niet – te leiden tot een bindend akkoord.

Dit kan door het ondertekenen van de bemiddelingsovereenkomst. Maar dit kan ook door het akkoord achteraf te laten homologeren door een rechter.

Tevens kan het akkoord – in het kader van echtscheiding – de vorm hebben van een EOT (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) en daardoor via een rechter bekrachtigd worden.

Enkele principes

Taak van de bemiddelaar

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de bemiddelaar louter de begeleider is van het proces. De bemiddelaar stelt de juiste vragen en tracht op deze manier het proces te bevorderen zodat het voor de cliënten makkelijker wordt om tot een akkoord te komen dat voor hen beiden aanvaardbaar is.

Een bemiddelaar is geen rechter. De bemiddelaar beslist niets. Jullie maken het akkoord, jullie nemen de beslissingen, de overeenkomst ligt volledig in jullie handen.

De onpartijdigheid van de bemiddelaar

De onpartijdigheid van de bemiddelaar is de spil van de bemiddeling. In een bemiddeling wordt steeds het principe van de meervoudige partijdigheid gehanteerd. Dat wil zeggen dat de bemiddelaar zich empathisch zal opstellen voor de ene partij, maar ook uitdrukkelijk voor de andere partij. Het is door deze empathische houding dat de erkend bemiddelaar de communicatie tussen beide partijen kan bevorderen.

Beroepsgeheim

De erkend bemiddelaar is ten alle tijden gebonden aan het beroepsgeheim. Niets van wat in een consult met een erkend bemiddelaar gezegd wordt, mag hij delen met derden.